เกี่ยวกับกวางโจว
  เขตแกรนด์เบย์ระหว่างกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊าจะสร้างกลุ่ม ฟอเรสซิตี
  2018-05-23


      ในเมือง“9+2”ของเขตแกรนด์เบย์ระหว่างกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊า เจ็ดเมืองของ

  กวางโจวฮ่วยโจว ตงก่วน จูห่าย เจ้าชิ่ง โฝซาน และเจียงเหมินมีความประสบความสำเร็จในการสร้างเมืองป่าแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันเซินเจิ้นและจงซาน กำลังเข้าสู่ช่วงการวิ่งอย่างเต็มที่ของ"การสร้างป่า"กวางตุ้งได้จัดตั้งกลไกการให้คำปรึกษากับประเด็นที่เกี่ยวข้องของฮ่องกงและมาเก๊ามุ่งมั่นที่มีความสำเร็จในการสร้างเมืองป่าแห่งชาติสำหรับทั้ง 9เมืองในเขตแกรนด์เบย์ของกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊าในปี พ.ศ. 2561

  กลุ่มเมืองป่าแห่งชาติที่แรกของประเทศจีน——กลุ่มเมืองป่าแห่งชาติของแม่น้ำเพิร์ลเดลต้าพร้อมที่จะออกมา

      เส้นทางเดินนกอพยพในเขตกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊าทางเดินชีวภาพเชิงนิเวศน์

  ของแม่น้ำเพิร์ลริเวอร์ และป่าสวัสดิการสาธารณะเชิงนิเวศคุณภาพสูงในเขตแม่น้ำเพิร์ล

  เป็นต้นที่การวางแผนการก่อสร้างจะเริ่มอย่างต่อเนื่อง