เกี่ยวกับกวางโจว
  สายตาของชุมชนการบินพลเรือนทั่วโลกจะมุ่งเน้นไปที่กวางโจว
  2018-09-05

  การประชุมการพัฒนาเส้นทางโลกก็เรียกว่า" ฟอรั่มการพัฒนา Routes เส้นทางโลก” สมาคม

  การบินโลกเป็นที่รู้จักในฐานะ"โอลิมปิกเกมส์" และ "เอ็กซ์โป" ในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนโลก

  เป็นงานเดียวในโลกที่มีผู้ตัดสินใจเข้าร่วมประชุมจากสายการบินสนามบิน หน่วยงานราชการสำนัก

  งานการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของขนาดและอิทธิพลของ

  สมาคมการบินโลก เมืองใหญ่ ๆของโลกต่างกระตือรือร้นที่จะการยื่นขอ ความยากลำบากในการยื่น

  ขอเปรียบได้กับการยื่นขอโอลิมปิกเลย


  การประชุมการพัฒนาเส้นทางโลกครั้งที่24 จะจัดขึ้นที่เมืองกวางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่

   15 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2561 "รวบรวมในกวางโจวและเชื่อมต่อโลก"การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมี

  ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการประชุมการพัฒนาเส้นทางโลกมีรายงานว่ากวางโจวเป็น

  ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศขณะนี้มีการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศ 149 ทาง มีเที่ยวบิน

  มากกว่า 1,000เที่ยวต่อวันไปยังจุดหมายปลายทาง 219 แห่งทั่วโลก สนามบินนานาชาติไป๋

  หยุนเป็น"โหนดที่การเชื่อมต่อโลก"

  ด้วยการเปิดใช้งานเทอร์มินัล2 ของสนามบินไป๋หยุนในเดือนเมษายนปีนี้ กวางโจวได้ดำเนิน

  การนโยบายการช็อปปิ้งและการคืนภาษีของผู้โดยสารในต่างประเทศ นโยบายการขอวีซ่ข้ามเมือง

  ฟรี 72 ชั่วโมงคาดว่าจะขยายเป็น 144ชั่วโมงในเร็ว ๆ นี้ และคาดว่าสนามบินไป๋หยุนในปีนี้จะมี

  ปริมาณผู้โดยสารเกินกว่า 70 ล้านคน