Português Español Italiano русский язык Deutsch اللغة العربية Français ภาษาไทย 한국어 日本語 English 中文站
  เกี่ยวกับกวางโจว
  กวางโจว กวางโจวยังเป็นที่รู้จักด้วยชื่อ“เมืองแห่งดอกไม้”และ“เมืองแพะ”ชื่อย่อ“ฮุ่ย”เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นกรุงวัฒนธรรมมีชื่อเสียงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็น 2200 กว่าปีนอกจากนั้นยังเป็นมหานครนานาชาติศูนย์การค้าระหว่างประเทศศูนย์รวมการขนส่งระหว่างประเทศกวางโจวเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมสายเก่าเป็นสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศแห่งแรกที่เปิเผยต่อโลกภายนอกของประเทศจีนจึงขึ้นชื่อด้วย“เมืองการค้าพันปี”...เพิ่มเติม>>
  เทศกาล
  เพิ่มเติม
  เทศกาลโคมไฟเย่ซิ่วด้วยธีมของ“ สวยงามอย่างยิ่งของจีน •กวางโจวที่สวยที่สุด” เปิดไฟ

  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เทศกาลโคมไฟเย่ซิ่วด้วยธีมของ“ สวยงามอย่างยิ่งของจีน •กวางโจวที่สวยที่สุด”

  จะจัดขึ้นในสวนเย่ซิ่ว สำนักป่าไม้และภูมิทัศน์กวางโจวกล่าวว่าเทศกาลโคมไฟเย่ซิวครั้งนี้จะเป็นงานทรัมป์การ์ดครั้งแรก

  สำหรับการชมดอกไม้ที่ฮัวเฉิงของกว่างโจวในวันตรุษจีนปี 2562 ซึ่งการจัดขึ้นนั้นจะเป็นงานเทศกาลดอกไม้ในวันตรุษจีนของ

  กว่างโจวได้เปิดอย่างเป็นทางการ เทศกาลโคมไฟครั้งนี้จะตั้งสองพื้นที่หัวข้อหลักซึ่งนิทรรศการโคมไฟขนาดใหญ่ 56 ชนิด

  แสงขนาดใหญ่ 30 ดวงและทุ่งดอกไม้ 15 ที่ ได้สร้างภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ"ชมดอกไม้ระหว่างกลางวันและชมแสงไฟตอน

  กลางคืน" การสร้างดอกไม้ด้วยแสงไฟ การโชว์แสงไฟด้วยดอกไม้และการเข้าสู่ฉากด้วยแสงไฟ แสดงความงดงามของวัฒนธรรม

  จีนและหลิงหนานด้วยรูปทรงที่สดใสและเทคนิคการแสดงออกที่แตกต่างกัน และด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ประณีต งานฝีมือที่ประณีตและสีสันความงดงามพราวจะทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เพลิดเพลินไปกับนั้น

   

  นอกจากได้ชมโคมไฟและดอกไม้แล้วยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายในเขตเทศกาลโคมไฟ นิทรรศการประติมากรรมชุดผู้หญิงอ้วนกสู่หงเฟิย นิทรรศการจิตรกรรมปีใหม่ของศาสตราจารย์หงจื๋อหวงในสถาบันวิจิตรศิลป์

  เมืองกว่างโจว นิทรรศการพิเศษหนังสือหินขยายในสวนคลาสสิกซูโจว ทรรศการผลงานภาพถ่ายก่อนหน้านี้ เทศกาลโคมไฟเย่ซิ่ว

  สำนักงานไปรษณีย์โคมไฟ คาดเดาปริศนาโคมไฟอย่างมีความสุข งานวัดกวางตุ้ง ตลาดน้ำสำหรับเยาวชนและกิจกรรมอื่น ๆ

  อย่าพลาด

  เพิ่มเติม >
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เพิ่มเติม

  จัตุรัสฮัวเฉิง :โรงอาหารซิตี้ของกวางโจว

  สวนทานตะวันล้านดอก

  สวนพฤกษศาสตร์หัวหนาน :นิทรรศการต้นไม้แปลกประหลาดจากประเทศล้านประเทศ

  สถานที่ท่องเที่ยวโลตัสฮิลล์

  อาสนวิหารพระหฤทัย “อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสภาคตะวันออกไกล” ที่ถนนอีเต๋อ

  สวนเป่าม่อ : ศิลปะสวนหลิ่งหนาน

  อนุสรณ์สถานจงซัน :นามบัตรเชิงประวัติศาสตร์ของกวางโจว

  ภูเขาป๋ายหยุน : ทิวทัศน์อันดับที่หนึ่งของเมืองแพะ

  รีสอร์ทท่องเที่ยวไชม์ลง :รวบรวมความสุขของโลก

  วัดตระกูลเฉิน :กลิ่นหอมจากวัดโบราณ

  ซาเมน :ดินแดนแห่งวรรณคดีและศิลปะที่เป็นสไตล์ยุโรปมากที่สุดในกวาวโจว

  กวางโจวทาวเวอร์ :หอคอยสวยหยาดเยิ้มทั่วเมือง ดอยยอดของโลก